expertise

Specialismen
LEIJEN is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

  • Arbeidsrecht
  • Vastgoedrecht

LEIJEN heeft een goed inzicht in en begrip van de raakvlakken en interactie tussen civiel recht en bestuursrecht. Grondige kennis van zowel het civiele recht als het bestuursrecht maakt LEIJEN uniek.

Cliënten
LEIJEN richt zich op bedrijven en (semi-)overheden. Ook belangenorganisaties en particulieren zijn welkom. Bij het vaststellen van de tarieven houdt LEIJEN graag rekening met de financiële draagkracht van de cliënt.